• Aşağıdaki “KVKK Aydınlatma Metni”, REK’e, kullanıcıların sağladığı bilgi ve verilerin hangi amaçla kullanıldığına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. İşbu sözleşmede REK Web Sitesi “site”, bu siteye her ne surette olursa olsun bilgi alan, kullanan, giriş yapanlari alışveriş yapanlar ve sair de “kullanıcı” olarak adlandırılacaktır. Siteye giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı, “Gizlilik Sözleşmesi” ve “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ve “KVKK Aydınlatma Metni”nde yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Bu sayfa “Gizlilik Sözleşmesi” ne ek ve ayrılmaz bir bütündür.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NEDEN VE NE AMAÇLI KULLANIYORUZ?

 

1. FATURALANDIRMA ve SİPARİŞ GÖNDERİMLERİ

Siparişlerinizi oluştururken girmiş olduğunuz kişisel bilgiler, REK çalışanları, iş ortakları, partnerleri ve kargo firmalarıyla paylaşılabilir.

REK kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Müşteri/Üye verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde REK çalışanları, kargo firması çalışanları, çağrı merkezleri ve faturalandırma entegratörleri tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır. Siparişlerin faturalandırma prosüdürleri gereği, kişisel verileriniz (Adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız varsa T.C. kimlik numaranız ve vergi daireniz) Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yetkilendirilmiş özel entegratör firma ile paylaşılmaktadır.

2. ÇEREZLER, PROFİLLEME VE SEGMANTASYON

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez teknolojisini kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.
Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız

ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?


Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.
İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • Daha önce girmiş olduğunuz bilgilerle, hızlıca tekrar sipariş oluşturabilmenizi sağlamak.
 • İnternet sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

3. ÇAĞRI MERKEZİMİZ ve İLETİŞİM FORMLARI

Web sitemiz üzerindeki formlardan veya eposta adresimiz üzerinden bize ilettiğiniz kişisel verileriniz, REK çalışanları, partner ve iş ortakları ile paylaşılabilir. REK 3. kişiler ile hiçbir verinizi paylaşmaz ancak; Eposta sağlayıcılarının 3. taraf sunucuları üzerinden veri akışı sağlandığı unutulmamalıdır.

Herhangi bir sebepten 08508855735 numaralı çağrı merkezimizi aradığınızda; görüşmelerimiz hizmet takibi amacıyla kaydedilir. Çağrı merkezimiz üzerinden iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, REK çalışanları, partnerleri ve Kargo firmaları ile paylaşılabilir. REK 3. kişiler ile hiçbir verinizi paylaşmaz ancak; çağrı hizmeti sunan operatörler üzerinden veri akışı sağlandığı unutulmamalıdır.

Çağrı kayıtlarınız 10 yıl süre ile kaydedilmekte ve yalnızca ilgililerin erişebilmesi için yüksek güvenlikli dijital ortamda saklanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENECEKTİR?

ŞİRKETİMİZ , müşterilerinin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. ŞİRKETİMİZ müşterisi olmanız sebebiyle ŞİRKETİMİZE bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz ŞİRKETİMİZ tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • ŞİRKETİMİZE bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini beyan ederiz.
 • ŞİRKET olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verileri sizlere daha iyi hizmet verebilmek, kalite standartlarımızı yükseltebilmek, memnuniyetinizi sağlamak, sipariş ve satışların takibini yapabilmek, hizmet kalite ve yelpazesini genişletebilmek, geri dönüşleri sağlayabilmek, para tahsilatı veya iadesi işlemlerini yapabilmek, kampanyalardan haberdar edebilmek, reklam faaliyetlerini yürütebilmek, sosyal medyada gerçekleştirilen kampanya ve çekilişlere dahil edebilmek ve faydalandırabilmek, finansal ve muhasebesel yükümlülükleri yerine getirebilmek, kamera kayıtları için fiziksel mekan güvenliğini sağlayabilmek amacıyla işlemekteyiz.

ŞİRKETİMİZ, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Veri işleme amacının ortadan kalkması ve mevzuatta belirlenen sürenin geçmesi halinde bahsi
geçen kişisel veriler ŞİRKETİMİZ tarafından silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEKTİR?


Kişisel verileriniz, uyuşmazlıkların giderilmesi veya mevzuat gereği, ilgili kamu kurumlarına, talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi amacıyla yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ya da yurt dışında ki kurumlara, iş ortaklarına, bankalara, mali müşavirliğe, kargo şirketlerine ve kanunen yetkili özel hukuk kişilerine Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması ve yurt dışına aktarılması şartlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

ŞİRKETİMİZ KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE SEBEBİ NEDİR?


ŞİRKETİMİZ , Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve ŞİRKET’in meşru menfaati gereği ibraz etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile , video kaydınız kamera kayıt sistemi ile veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yöntemler ile işlenmektedir. İnternet sitemizden yapılan satışlarda kişisel verileriniz veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yöntemler ile işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLER NE KADAR SÜRE SAKLANIR?

REK’e veri sorumlusu sıfatıyla, herhangi bir kanaldan (web sitesi, çağrı merkezi e-posta ve formlar dahil) sizlerin vermiş olduğu kişisel verilerinizi 6698 sayılı kanuna uygun olarak 10 yıl süre ile işlenmektedir. Verilerinizin gerekli durumlarda kullanılabilmesi için kişisel verileriniz; çeşitli bilgisayar ortamlarında ve fiziki olarak saklanabilecektir. REK, bu verilere yetkisiz erişimi engellemek için her türlü tedbiri alır.

Kişisel verilerinizin saklanmasını istemiyor ve verilerinizin imhasını talep ediyorsanız; talebinizi Eposta ve çağrı merkezimizden bize iletebilirsiniz. Size iletilecek olan “Kişisel Verilerin İmhası Talep Formu” nu doldurarak tüm kişisel verilerinizin kayıtlarımızdan tamamen kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, kişisel verilerinizin paylaşıldığı REK iş ortakları ve kargo firmalarından bu talebinizi tekrarlamanız gerekmektedir.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI NELERDİR?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [email protected] adresinden ulaşabileceğiniz veya tarafımızdan fiziki olarak edinebileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ŞİRKETİMİZİN “Meriç Mahallesi 5746/1 SK. No:13/1” adresine postalayabilir, [email protected] adresine mail atabilir veya fiziki olarak iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçesi ile bildirilecektir.

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ÖNEMSİYORUZ

Bu aydınlatma metninde belirttiğimiz yöntem ve amaçlarla edindiğimiz kişisel verilerinizin gizliliğini ve sadece amacı dışında kullanılmasını önemsiyoruz. Bu amaçla verilerinizi yalnızca yetkili ve ilgili kişilerin erişebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldığımızı beyan ederiz. Şirketimize sağladığınız tüm kişisel verileriniz ile ilgili soru ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR